28 d’abril de 2009

L'Assemblea abandona les Taules de Debat/Teatre

Després dels esdeveniments succeïts darrerament en el si de la comunitat universitària catalana; i a partir de les valoracions que extraiem del funcionament de les primeres Taules de Debat a la nostra universitat, l’Assemblea d’Estudiants de la UdL vol deixar clara la seva postura davant d'aquests fets a través de les següents consideracions:

- Al cap de tres mesos del final de la tancada al Rectorat, després de participar activament i dedicar un bon nombre d'hores a debatre i defensar les nostres propostes en els espais de discussió acordats, creiem que s'ha demostrat que aquestes taules de debat són estèrils per a la consecució de cap dels nostres objectius.

- En el seu moment, vam considerar que era un resultat suficient, com una possible sortida constructiva a la tancada. Un cop hi hem treballat, constatem allò que ja havíem imaginat: les Taules de Debat són un entreteniment que ens ofereix l'Equip Rector per a mirar d'adormir la nostra lluita i fer-nos renegar dels nostres principis.

- Els acords als quals s’ha arribat en les primeres taules maquillen les decisions unilaterals que es prenen paral·lelament als òrgans de govern de la Universitat de Lleida. Semblen, per tant, estratègies per a mantenir-nos ocupats mentre aquest proper setembre entrarà en aplicació, a la majoria de carreres, l’EEES.

- Arribats a aquest punt, volem fer palès que les Taules de Debat no compten amb la participació que, des de la nostra perspectiva, és fonament indispensable i base dels principis de representació democràtics. Reflectint-nos en aquest fet, qüestionem obertament que l’Equip Rector compti amb aquest suport per a poder prendre les decisions que afecten a aquesta universitat.


Per tant:

- Des de l'Assemblea d'Estudiants de Facultats i Escoles de la UdL decidim deixar de representar el conjunt de l'alumnat de la nostra universitat en les Taules de Debat.


Tanmateix, pensem que no hem de ser nosaltres els que decidim sobre la continuïtat d’aquestes taules. Creiem, així, que hauria d’existir un debat permanent entre tota la comunitat universitària.

Allò que volem remarcar són els apriorismes del punt de partida en el debat per part de l'Equip Rector i l'estancament de les posicions que en conseqüència suposa aquest immobilisme: el canvi de què es parla no és realment un canvi, sinó un reformisme baixat de to, al joc del qual no estem disposats a entrar. En el fons, tant li fa si a l’estudiant se l’anomena capital humà o no: és evident que, canviant paraules, el contingut i les finalitats segueixen essent les mateixes. Els punts que es tracten no són més que minúcies dins d’una universitat que ha demostrat, en aquest procés, el seu poc coratge i la seva submissió als dirigents polítics i als lobbies de pressió econòmica, als creadors d'opinió que determinen accions per a tota la comunitat universitària i per al conjunt de la societat.
Per altra banda:

- Declarem la nostra indignació, menyspreu i rebuig cap a la repressió utilitzada pels Mossos d’Esquadra contra estudiants mobilitzats en contra de l’aplicació de l’EEES i en defensa d'una universitat pública i de qualitat.

- El nostre rebuig va també enfocat cap al desallotjament forçat i autoritzat pel rector de la UB, Dídac Ramírez. Rebutgem, així mateix, el cinisme que representa el posicionament del conjunt de rectors de les universitats del Principat de Catalunya que, el mateix dia del desallotjament, van donar suport a Dídac Ramírez per la seva voluntat de “diàleg”.

- Volem deixar clar que la nostra denúncia també va dedicada a les actuacions contra periodistes i altres vianants, així com a la violència generalitzada fruit de la tensió per les diverses càrregues policials.

- Essencialment, però, denunciem les actuacions de força dirigides contra l'alumnat de les universitats. Creiem que és d’herència dictatorial la criminalització de joves estudiants pel sol fet de ser joves estudiants.
El més greu no és que els Mossos d’Esquadra colpegessin persones sense relació amb la manifestació: allò que ens alarma i que no podem tolerar de cap manera és que puguin pegar-nos de forma desproporcionada, sense donar explicacions i amb total impunitat, pel sol fet de ser estudiants.

- Són totes aquestes raons les que ens porten a reclamar conseqüències polítiques. No pot ser que les accions del passat 18 de març quedin responsabilitzades en un sol cap de policia. L’actuació va ser nefasta per totes les parts.

Per això:

- Exigim la dimissió de Dídac Ramírez com a Rector de la UB: per haver enganyat al col·lectiu d’estudiants i haver-los desallotjat de forma violenta fent entrar els Mossos d’Esquadra a la universitat, acabant així amb tota possibilitat de diàleg.

- Exigim la dimissió de Josep Huguet com a Conseller d'Universitats i Empresa: per rentar-se les mans en moments en què ha de respondre.

- Òbviament, exigim la dimissió del Conseller d’Interior, Joan Saura, per haver permès una actuació contra la llibertat d’expressió tan brutal i antidemocràtica.

- Per altra banda, la resposta de l’administració de la mà de la Comissionada d’Universitats, Blanca Palmada, ha estat amagar el cap sota l’ala. L’anul·lació de la Taula Nacional per la Universitat Pública és la resposta que rebem els estudiants, suposem que per por a haver de donar explicacions a ningú, davant de les nostres demandes.
En el seu dia ja vam mostrar la nostra negativa a unes taules organitzades de forma precipitada que, a part de ser poc representatives per no comptar amb la opinió de professorat i PAS, no eren més que una posada en escena un cop les decisions més importants ja s’havien pres.
Però aquest últim pas posa de manifest que la persona responsable d’aquestes taules no és capaç de solucionar els conflictes: per això vol convertir el que havia de ser un debat en un xat per internet. Blanca Palmada no pot eludir la responsabilitat que el seu càrrec comporta.


En última instància, remarcar que creiem que si l’Equip Rector volgués representar realment la nostra comunitat universitària, s’hauria d’haver posicionat amb claredat envers tot el que ha succeït. Si de debò encara existeix aquesta autonomia per part dels rectors de les universitats catalanes, volem fer una crida per a un posicionament ferm, lliure d’ambigüitats i d’eufemismes. Les coses s’han de dir pel seu nom: l'actuació duta a terme pels Mossos d'Esquadra contra els estudiants mobilitzats representa una barbaritat, denunciada per nombrosos professors i mitjans de comunicació.


Davant de tots aquests fets, l’Assemblea de Facultats i Escoles de la UdL ha decidit canviar de rumb i apostar per una Universitat realment autònoma i lliure. La Universitat que volem i no la que el sistema ens deixa. Hem comprès que l’actual ha sucumbit a totes les condicions sense mostrar voluntat de fer-hi res, i que no és aquest un punt de partida sobre el qual desenvolupar-ne cap altra.

Creiem que la universitat ha de ser una entitat vinculada amb les necessitats de la societat i pionera en el canvi del model social, sense anar a remolc de la política i de la economia imperants de cada moment. Ha de ser un espai de coneixement recíproc, de creació, de desenvolupament d’una identitat crítica que possibiliti que les persones puguin ser capaces d’organitzar conjuntament amb la resta d’individus una societat democràtica i igualitària des de la base. Recau, doncs, en la universitat el deure de ser motor d’aquest canvi i d'aquesta innovació per a avançar cap al futur amb fermesa i dignitat.


L'única lluita que es perd és la que s'abandona.Lleida, 24 de març de 2009

Assemblea de Facultats i Escoles de la UdL

4 de març de 2009

COMENCEN LES TAULES DE DEBAT

Després de negociar i concretar un regim de reglament intern per unes taules de debat representatives i vinculants, el passa 18 de febrer es varen iniciar al rectorat les taules. S'ha habilitat un espai al campus virtual per poder seguir i participar a les taules de debat: https://cv.udl.es/portal/site/taules-debat

CADA DIMARTS A LES 20:00 ASSEMBLEA DELS ESTUDIANTS A L'AULA 2.44 DEL RECTORAT en aquestes assemblees es decideix la postura dels estudiants que participen en les taules de debat, i que representen els estudiants critics al nou model universitari. Assisteix, participa, decideix quina universitat volem!


17 de febrer de 2009

Carta oberta a Blanca Palmada sobre la constitució de la nova Taula Nacional per a la Universitat Pública

A l’atenció de Blanca Palmada,

A arrel de la proposta de creació d’unes taules de debat a nivell de Catalunya i vista la seva estructura i procediment, des de l’Assemblea de Facultats de la Universitat de Lleida volem expressar el nostre desacord i decepció davant del que entenem que és una postura unilateral i precipitada per part de l’administració pública.

En primer lloc considerem que aquest procés és una resposta fàcil i poc meditada davant les mobilitzacions que darrerament han estat succeint a nivell estatal. Tot i que es planteja com un mecanisme de debat de tota la comunitat universitària, el cert és que l’administració no està fent esforços per a una participació real.

D’altra banda, expressem el nostre rebuig a la metodologia que s’ha seguit a l’hora d’organitzar les taules. No pot ser que no es compti amb la opinió de la comunitat universitària per a plantejar la seva estructura, els temes a debatre, els participants i tot el que l’envolta.

Per començar, les conclusions que se’n extreguin haurien de ser referendades per la totalitat dels afectats. El futur de la universitat pública catalana no es pot decidir entre uns quants.

A més a més s’han d’establir els mecanismes adequats perquè els participants d’aquestes taules siguin realment representatius de la voluntat de la comunitat universitària. No es poden ignorar col·lectius tant interessats en el bon desenvolupament de l’educació com són els professors i el personal d’administració i serveis.

Val a dir, que molt sovint els estudiants claustrals, escollits amb percentatges de participació mínims, no participen en consells ni en les assemblees de facultat que és on els estudiants expressen les seves inquietuds davant els canvis educatius.

També cal fer esment al nostre desacord amb el centralisme i partidisme latent en la composició de les taules. No és raonable que els estudiants que puguin assistir siguin o bé claustrals o bé sindicals. Les ideologies de cadascú han de quedar relegades a un segon terme. Les persones realment interessades en un canvi en el sistema educatiu formen part generalment de les assemblees de facultats, aquestes són obertes totalment a l’estudiantat sense necessitat d’haver estat escollit ni haver d’estar subjecte a una ideologia concreta. Aquestes són les que haurien de representar als estudiants de cadascuna de les universitats, no només de Barcelona.

Per últim, volem donar una alternativa a aquest procediment perquè sigui realment transparent i fructífer. Considerem que els debats s’haurien d’iniciar a nivell d’universitat i posteriorment a nivell de Catalunya. D’aquesta manera s’aconseguiria que el resultat de les taules de debat fos legítim i democràtic.

Convidem doncs a la recapacitació, reflexió i replantejament d’aquestes taules de debat. Proposem que entre tots fem que d’aquest procés n’esdevingui un marc sòlid sobre el qual desenvolupar la futura educació pública i de qualitat.

Assemblea de Facultats de la Universitat de Lleida

4 de febrer de 2009

PARLEM DEL PLA ESTRATEGIC: DIJOUS, 4 DE FEBRER

El proper dijous 4 de febrer, a les 19:00 h a l'aula 2.44 del rectorat és realitzara la primera assemblea per parlar de la primera taula de debat: EL PLA ESTRATEGIC.

El pla estrategic de les universitats, és un invent recentment nou, i ens els ultims anys cada universitats catalanes l'ha elavorat i aplicat. La universitat de lleida té el seu primer i unic pla estrategic l'any 2006, i l'elabora perquè es desenvolupi de 2006 a 2012. Aquest pla es pot trobar a: http://www.udl.cat/export/sites/UdL/organs/vicerectors/vqp/planificacio/pla_estrategic/Pla_UdL_breu06.pdf

Aquest dijous, analitzarem l'actual pla estrategic de la UdL, i copmpartirem idees envers aquesta taula.

A mitjans de Febrer comencem les taules de debat

Actualment, s'està negociant un reglament de regim intern amb el gavinet rector pel bon funcionament d'aquestes taules. Cada dijous a les 20:00 a l'aula 2.44 del rectorat, la comisió de negociació ens posa al dia sobre els avenços i parlem sobre noves idees i accions. Assisteix i construeix aquest procés de debat:

És realitzaran assemblees especials per parlar sobre els temes que es debatiran en les taules, em consensuat 8 taules de debat:

1. Pla Estratègic de la UdL. La UdL que volem, integració i servei al territori. Conjuntura i desenvolupament actual del pla estratègic.

2.Funcionament intern. Estructura orgànica, participació, procés de presa de decisions, sentiment de pertinença.

3. Qualitat acadèmica. Excel·lència, plans d’estudis i metodologia pedagògica.

4. Coeducació. Anàlisi i proposta davant de l’adopció dels rols vinculats al gènere dins la universitat.

6. Extensió de la universitat a la societat. Anàlisi i proposta d’obertura de la universitat a aquells sectors que actualment no hi participen

7. Política lingüística.

8. Finançament. Estructura del finançament universitari català i la seua aplicació a la UdL.

7 de gener de 2009

Tornem a les andades!

Després de recuperar forces durant el Nadal, ha arribat el moment de tornar a posar fil a l'agulla. Els debats s'acosten i és ara que hem aconseguit fer-nos escoltar que hem de definir clarament quin és el model d'universitat que volem.

Així doncs, es convoca a tots els i les estudiants interessats en el procés el pròxim dijous dia 8 de gener a les 20.00h a l'aula des-ocupada 2.44 de l'edifici del Rectorat per a la primera assemblea general del nou any.

Acabem amb una frase d'una gran famosa i revolucionaria contemporània: Ja sé que tots estem d'examens, però si voleu que els nostres fills vagin a la universitat, algo haurem de fer.

Salut i canya a Bolonya!