4 de febrer de 2009

A mitjans de Febrer comencem les taules de debat

Actualment, s'està negociant un reglament de regim intern amb el gavinet rector pel bon funcionament d'aquestes taules. Cada dijous a les 20:00 a l'aula 2.44 del rectorat, la comisió de negociació ens posa al dia sobre els avenços i parlem sobre noves idees i accions. Assisteix i construeix aquest procés de debat:

És realitzaran assemblees especials per parlar sobre els temes que es debatiran en les taules, em consensuat 8 taules de debat:

1. Pla Estratègic de la UdL. La UdL que volem, integració i servei al territori. Conjuntura i desenvolupament actual del pla estratègic.

2.Funcionament intern. Estructura orgànica, participació, procés de presa de decisions, sentiment de pertinença.

3. Qualitat acadèmica. Excel·lència, plans d’estudis i metodologia pedagògica.

4. Coeducació. Anàlisi i proposta davant de l’adopció dels rols vinculats al gènere dins la universitat.

6. Extensió de la universitat a la societat. Anàlisi i proposta d’obertura de la universitat a aquells sectors que actualment no hi participen

7. Política lingüística.

8. Finançament. Estructura del finançament universitari català i la seua aplicació a la UdL.