17 de febrer de 2009

Carta oberta a Blanca Palmada sobre la constitució de la nova Taula Nacional per a la Universitat Pública

A l’atenció de Blanca Palmada,

A arrel de la proposta de creació d’unes taules de debat a nivell de Catalunya i vista la seva estructura i procediment, des de l’Assemblea de Facultats de la Universitat de Lleida volem expressar el nostre desacord i decepció davant del que entenem que és una postura unilateral i precipitada per part de l’administració pública.

En primer lloc considerem que aquest procés és una resposta fàcil i poc meditada davant les mobilitzacions que darrerament han estat succeint a nivell estatal. Tot i que es planteja com un mecanisme de debat de tota la comunitat universitària, el cert és que l’administració no està fent esforços per a una participació real.

D’altra banda, expressem el nostre rebuig a la metodologia que s’ha seguit a l’hora d’organitzar les taules. No pot ser que no es compti amb la opinió de la comunitat universitària per a plantejar la seva estructura, els temes a debatre, els participants i tot el que l’envolta.

Per començar, les conclusions que se’n extreguin haurien de ser referendades per la totalitat dels afectats. El futur de la universitat pública catalana no es pot decidir entre uns quants.

A més a més s’han d’establir els mecanismes adequats perquè els participants d’aquestes taules siguin realment representatius de la voluntat de la comunitat universitària. No es poden ignorar col·lectius tant interessats en el bon desenvolupament de l’educació com són els professors i el personal d’administració i serveis.

Val a dir, que molt sovint els estudiants claustrals, escollits amb percentatges de participació mínims, no participen en consells ni en les assemblees de facultat que és on els estudiants expressen les seves inquietuds davant els canvis educatius.

També cal fer esment al nostre desacord amb el centralisme i partidisme latent en la composició de les taules. No és raonable que els estudiants que puguin assistir siguin o bé claustrals o bé sindicals. Les ideologies de cadascú han de quedar relegades a un segon terme. Les persones realment interessades en un canvi en el sistema educatiu formen part generalment de les assemblees de facultats, aquestes són obertes totalment a l’estudiantat sense necessitat d’haver estat escollit ni haver d’estar subjecte a una ideologia concreta. Aquestes són les que haurien de representar als estudiants de cadascuna de les universitats, no només de Barcelona.

Per últim, volem donar una alternativa a aquest procediment perquè sigui realment transparent i fructífer. Considerem que els debats s’haurien d’iniciar a nivell d’universitat i posteriorment a nivell de Catalunya. D’aquesta manera s’aconseguiria que el resultat de les taules de debat fos legítim i democràtic.

Convidem doncs a la recapacitació, reflexió i replantejament d’aquestes taules de debat. Proposem que entre tots fem que d’aquest procés n’esdevingui un marc sòlid sobre el qual desenvolupar la futura educació pública i de qualitat.

Assemblea de Facultats de la Universitat de Lleida

4 de febrer de 2009

PARLEM DEL PLA ESTRATEGIC: DIJOUS, 4 DE FEBRER

El proper dijous 4 de febrer, a les 19:00 h a l'aula 2.44 del rectorat és realitzara la primera assemblea per parlar de la primera taula de debat: EL PLA ESTRATEGIC.

El pla estrategic de les universitats, és un invent recentment nou, i ens els ultims anys cada universitats catalanes l'ha elavorat i aplicat. La universitat de lleida té el seu primer i unic pla estrategic l'any 2006, i l'elabora perquè es desenvolupi de 2006 a 2012. Aquest pla es pot trobar a: http://www.udl.cat/export/sites/UdL/organs/vicerectors/vqp/planificacio/pla_estrategic/Pla_UdL_breu06.pdf

Aquest dijous, analitzarem l'actual pla estrategic de la UdL, i copmpartirem idees envers aquesta taula.

A mitjans de Febrer comencem les taules de debat

Actualment, s'està negociant un reglament de regim intern amb el gavinet rector pel bon funcionament d'aquestes taules. Cada dijous a les 20:00 a l'aula 2.44 del rectorat, la comisió de negociació ens posa al dia sobre els avenços i parlem sobre noves idees i accions. Assisteix i construeix aquest procés de debat:

És realitzaran assemblees especials per parlar sobre els temes que es debatiran en les taules, em consensuat 8 taules de debat:

1. Pla Estratègic de la UdL. La UdL que volem, integració i servei al territori. Conjuntura i desenvolupament actual del pla estratègic.

2.Funcionament intern. Estructura orgànica, participació, procés de presa de decisions, sentiment de pertinença.

3. Qualitat acadèmica. Excel·lència, plans d’estudis i metodologia pedagògica.

4. Coeducació. Anàlisi i proposta davant de l’adopció dels rols vinculats al gènere dins la universitat.

6. Extensió de la universitat a la societat. Anàlisi i proposta d’obertura de la universitat a aquells sectors que actualment no hi participen

7. Política lingüística.

8. Finançament. Estructura del finançament universitari català i la seua aplicació a la UdL.